Wizerunek przez komunikację


Wizerunek przez komunikację
Wizerunek przez komunikację

Wizerunek przez komunikację


KOMUNIKACJA MEDIALNA

Przyjęło się twierdzić, że media to czwarta władza. Potrafią szybko uczynić z kogoś gwiazdę ale również w podobnym tempie zniszczyć. Kreują rzeczywistość, wpływają na poglądy, wybory i decyzje.

Podstawą kontaktu z nimi jest zdolność odnalezienia się w specyficznej sytuacji studia telewizyjnego czy radiowego. Jeszcze ważniejszą staje się jednak umiejętność radzenia sobie w interakcji z rozmówcą a także zdolność komunikowania się z odbiorcą (widzem, słuchaczem).

Trening komunikacji medialnej to wiedza o mediach i skuteczne w zastosowaniu umiejętności, to kompleksowe przygotowanie w zakresie treści i formy, to ćwiczenie intuicji i strategii w budowaniu swojego wizerunku z wykorzystaniem narzędzi, jakimi są radio czy telewizja. Od nauki słuchania pytań oraz budowania wypowiedzi tak, aby była konkretna, profesjonalna i prosta w odbiorze, po zachowanie, postawę czy głos.

To wszystko daje gwarancję realizacji medialnego celu czyli profesjonalnego wizerunku.
A tego potrzebuje każdy, kto funkcjonuje i działa w przestrzeni publicznej lub chce to robić.

Dobór narzędzi i taktyka pracy oparte są na ustalonej z Klientem strategii i planie działań.

KOMUNIKACJA BIZNESOWA

Komunikacja jest podstawą kontaktów biznesowych, wpływa w znaczący sposób na wykreowanie wizerunku swojego i firmy, pozycjonuje w strukturach rynku, determinuje przebieg kariery. A co najważniejsze, jest milowym krokiem w drodze do osiągnięcia sukcesu.
Istotna jest w dwóch obszarach: wewnętrznym i zewnętrznym.
Komunikacja wewnętrzna to:

  • Budowanie sieci połączeń w organizacji, która umożliwia sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami;
  • Ujednolicenie treści komunikatów kierowanych przez konkretne jednostki, zapewniające właściwy odbiór przez pozostałych uczestników relacji;
  • Wzmacnianie motywacji i kształtowanie postaw liderskich;
  • Działanie koncentrujące się na jakości wymiany informacji, właściwym budowaniu struktur, zwiększaniu skuteczności działania zespołów i miejsc powstawania zależności w oparciu o skuteczne narzędzia;
  • Zarządzanie czasem, które buduje dobre nawyki silnego zespołu.

Komunikacja zewnętrzna to:

  • Strategia i planowanie kontaktów zewnętrzych służących zwiększaniu skuteczności: negocjacje, spory, dyskusje;
  • Spójność wizerunkowa w interakcji z klientami, odbiorcami oraz partnerami, służąca wzmacnianiu pozycji rynkowej na poszczególnych szczeblach;
  • Umiejętność współfunkcjonowania z konkurencją w zgodzie z filozofią działania firmy;
  • Wdrażanie właściwych systemów prezentowania i argumentowania, zapewniające jednolite działanie na poziomie organizacji i branży.

Każde szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej jest przygotowywane na zlecenie konkretnej organizacji w oparciu o jej potrzeby i oczekiwania tak, aby zmaksymalizować zyski dla firmy i jej pracowników.

PERSONAL BRANDING

Prawdziwym jest stwierdzenie, że wizerunek jest silniejszy niż przeciwnicy. Ma bowiem na celu wypozycjonowanie danej osoby w jej branży, środowisku, organizacji czy mediach. Jego budowanie zaczyna się zawsze od wewnątrz poprzez zdefiniowanie zasobów i możliwości Klienta oraz ustaleniu odpowiedniej dla niego strategii wizerunkowej.

Poprzez regularny trening tworzy się tę samą osobę na nowo. Tę samą, ponieważ nigdy nie wolno starać się być kimś innym. Amatorskie aktorstwo reputację niszczy a nie ją buduje.

Personal branding zawiera elementy dotyczącego właściwego wyglądu, stroju, zachowania czy adekwatnych do okoliczności wypowiedzi. Przygotowuje do wszystkich sytuacji, jakie mogą spotkać Klienta i uczy reagowania na nie. Jest oparty na stuprocentowej spójności i naturalności. Dzięki temu zmiana jaka się dokonuje, jest wiarygodna dla otoczenia i wygodna dla Klienta.

Choć jest nieodłącznym elementem sukcesu osób publicznych: polityków, aktorów, sportowców, ludzi nauki, menedżerów czy dziennikarzy, dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy ma wizerunek. Warto więc aby nie był on przypadkowy ale dokładnie taki, jaki chcemy i jakiego sobie życzymy.

Program personal brandingu jest przygotowywany indywidualnie na potrzeby Klienta i jest realizowany tylko i wyłącznie w stosunku do jego osoby.

TRENING MOWY

Słowo jest sztuką a dobre słowo jest pięknem. Nikt nie rodzi się doskonały, ale każdy może się nim stać.

Poprawność i wyrazistość wypowiedzi stanowi nieodłączny element życia zawodowego oraz kontaktów osobistych. Profesjonalizm żywego słowa osiąga się przede wszystkim poprzez pracę nad dykcją i emisją głosu.

Trening logopedyczny udoskonala mowę, poprawia jej jakość. Pokazuje również w jaki sposób oswoić się z tremą czy nadać wypowiedzi adekwatny do sytuacji charakter. Jeśli jest taka potrzeba, koryguje wady wymowy, problemy z artykulacją i głosem. Uczy zasad retoryki, pokazuje jak i kiedy je wdrażać do swojej codziennej komunikacji. Wykorzystuje narzędzia jakimi jest intonacja, akcent czy melodia wypowiedzi.

Poprzez zintegrowane ćwiczenia układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego pomaga uzyskać piękny głos oraz prawidłową wymowę.

O MNIE

Drogę zawodową rozpoczęłam jeszcze w czasie studiów w 2002 roku, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty. Współpracowałam z placówkami oświatowymi, medycznymi oraz biznesowymi, co poszerzyło moje doświadczenie i kompetencje zawodowe. Zaowocowało to własnym modelem pracy, opartym na zmaksymalizowanym dostosowaniu do Klienta, jego potrzeb i oczekiwań.

Skuteczność osiągam poprzez różnorodność stosowanych narzędzi: coaching, mentoring, trening i szkolenie. A wszystko to połączone w nieszablonowej formie zestawionej z etyką i poufnością pracy.

W biznesie współpracuję z kadrami zarządzającymi oraz zespołami pracowników, szkoląc z komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz prezentacji, budując wizerunek organizacji (PR, CSR), wpierając liderów indywidualnymi procesami rozwojowymi. Pomagam w planowaniu kariery zawodowej i osiąganiu sukcesu.

Media znam “od podszewki”. Rekrutuję i przygotowuję do pracy mikrofonowej dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, konsultuję aktorów i wokalistów (dykcja, emisja głosu). Prowadzę i produkuję programy, współtworzyłam jedną ze stacji radiowych, pełniąc w niej funkcję dyrektora programowego.

Wykorzystuję wiedzę i doświadczenie opracowując strategie wizerunkowe i prowadząc konsultacje medialne. Przygotowuję osoby ze sfery publicznej do wystąpień, prezentacji oraz kontaktów z dziennikarzami.

Kontakt
Tel.: 504 004 927
katarzyna@bakowicz.pl

ZREALIZOWANE PROJEKTY