Doradztwo

Każda zmiana to eliminowanie przyzwyczajeń i nawyków, które przestały już być efektywne
i zamiast pomagać – szkodzą. Aby nowe rozwiązania zaczęły przynosić pożądane efekty,
potrzeba różnych metod eksperckiego treningu i wsparcia.
Doradztwo komunikacyjne przeprowadzam w bardzo wielu formach a ich wybór zależny
jest od tego czego potrzebuje Klient. Spotkania mogą odbywać się osobiście lub online.

Dla Ciebie

Doradztwo może być oddzielnym procesem nakierowanym na jedną osobę, jej potrzeby i plany zawodowe lub osobiste. W tym obszarze pracuję nad:

  • wystąpieniami publicznymi i medialnymi
  • wsparciem w rozwoju kariery
  • treningiem mowy

Dla Firmy

W przypadku firmy lub organizacji doradztwo to często część procesu wdrażania zmian, które zawarte są w strategii. Nie będąc pracownikiem firmy, mam obiektywne spojrzenie na sytuację, dlatego łatwiej jest mi wymyślać najlepsze rozwiązania.

Obejmują one:

  • szkolenia indywidualne liderów w obszarze wystąpień, budowania zespołu
  • wsparcie dla menadżerów w zakresie zarządzania zespołem
  • facylitację spotkań
  • doraźne reagowanie na kryzysy